Skip to content

Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling 2024/2025

På denne efteruddannelse i tandbehandling, får deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og praktisk behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.
PRIS
DKK 47.500,-
VARIGHED
11 dage + eksamen
MAX. ANTAL
16 personer
TILMELDING

Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling 2024/2025

Efteruddannelsen i tandbehandling var i 2009 den anden fagveterinærsygeplejerske-uddannelse, der blev udbudt i Danmark. Den henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i tandbehandling og ønsker at udvide sine kompetencer på området.

Hvem udbyder efteruddannelsen?

Efteruddannelsen i tandbehandling udbydes i samarbejde mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Tanddyreklinikken.

Formål og opbygning af uddannelsen

Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og praktisk behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.

Praktisk del: Deltagerne forventes at opbygge en praktisk kunnen i tandrensning, polering, periodontal behandling, instrumentkendskab herunder brug og vedligehold samt profylakse og klientvejledning. Desuden lærer deltagerne at optage og vurdere tandrøntgenbilleder. Teoretisk del: Deltagerne vil få en bred forståelse for sygdomsudvikling i mundhulen og blive i stand til at erkende lidelser, så den korrekte behandling iværksættes i tide. Den teoretiske del omfatter embryologi, anatomi, patologi, periodontologi og traumebehandling.

Udbytte

Deltagerne får mulighed for at gennemarbejde implementering af tandbehandling på deres egen klinik, med alt fra klientbrochurer, flow, behandlingsprotokoller, journalisering og profylakse.

En færdiguddannet fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling vil som en aktiv deltager i klinikkens tandteam være uundværlig i opbygningen/optimeringen af tandafdelingen i enhver praksis.

Metode

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed samt en afsluttende eksamen – fordelt over ca 1 år.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaver imellem de forskellige moduler. Klinikkens udstyr og journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne. Alle moduler samt eksamen foregår på Tanddyreklinikken, Måløv Værkstedsby 99, 2760 Måløv.

Eksamen

Den afsluttende eksamen er skriftlig og er ‘multiple choice’ – spørgsmål, som skal besvares indenfor 3 timer. Eksamen bedømmes som bestået eller ikke-bestået.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling. Godkendelsen udstedes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Tanddyreklinikken.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk. Lærebøger etc. er på både dansk og engelsk.

Adgangskrav

For at tage efteruddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i Tandbehandling, skal man være uddannet veterinærsygeplejerske og have autorisation fra Fødevarestyrelsen. Derudover skal man have 1 års anciennitet.

Det forudsættes, at klinikkerne har, eller planlægger at anskaffe, et minimum af udstyr til tandbehandling: Boremaskine/polerer, ultralydsrenser, tandrøntgen samt instrumenter til tandrensning, ekstraktioner og periodontalbehandling.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler.

Pris

Prisen på efteruddannelse i tandbehandling er DKK 47.500,- ekskl. moms og inkluderer alle undervisningsmaterialer, lærebog samt frokostforplejning i forbindelse med alle moduler.

Datoer:

Modul 1:  Den 10. – 11. september 2024
Modul 2:  Den 6., 7. og 8. november 2024
Modul 3:  Den 9. – 10. januar 2025
Modul 4:  Den 5. – 6. marts 2025
Modul 5:  Den 6. – 7. maj 2025

Eksamen:  Den 13. juni 2025

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål vedr. efteruddannelsen i tandbehandling, er du altid velkommen til at kontakte os jf. ovenstående.

Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold bedes rettet til: Jens eller Lene Ruhnau, tlf.: 4466 2040 eller på e-mail: info@tanddyreklinikken.dk

dato for kursus

Dato og tid

Startdato: 10. september 2024

Slutdato: 13. juni 2025
Tidspunkt: Info om tidspunkt kommer senere.
dyrlæger og veterinærsygeplejersker

Underviser

Specialdyrlæge Jens Ruhnau

Undervisningssprog

Dansk

målgruppe for kursus

Målgruppe

Fagveterinærsygeplejersker

Afholdelsessted

TandDyreklinikken ApS
Måløv Værkstedsby 99
2760 Måløv

TILMELD KURSET

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!​

Nyhedsbrevtilmelding

Tilmeld dig og vær sikker på, altid at være blandt de første til at høre om vores kurser og arrangementer.