Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling 2025/2026

Efteruddannelse-veterinaersygeplejersker

Efteruddannelsen i tandbehandling var i 2009 den anden fagveterinærsygeplejerske-uddannelse, der blev udbudt i Danmark. Den henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i tandbehandling og ønsker at udvide sine kompetencer på området.

Hvem udbyder efteruddannelsen?

Efteruddannelsen i tandbehandling udbydes i samarbejde mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Tanddyreklinikken.

Formål og opbygning af uddannelsen

Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og praktisk behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.

Praktisk del: Deltagerne forventes at opbygge en praktisk kunnen i tandrensning, polering, periodontal behandling, instrumentkendskab herunder brug og vedligehold samt profylakse og klientvejledning. Desuden lærer deltagerne at optage og vurdere tandrøntgenbilleder. Teoretisk del: Deltagerne vil få en bred forståelse for sygdomsudvikling i mundhulen og blive i stand til at erkende lidelser, så den korrekte behandling iværksættes i tide. Den teoretiske del omfatter embryologi, anatomi, patologi, periodontologi og traumebehandling.

Udbytte

Deltagerne får mulighed for at gennemarbejde implementering af tandbehandling på deres egen klinik, med alt fra klientbrochurer, flow, behandlingsprotokoller, journalisering og profylakse.

En færdiguddannet fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling vil som en aktiv deltager i klinikkens tandteam være uundværlig i opbygningen/optimeringen af tandafdelingen i enhver praksis.

Metode

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed samt en afsluttende eksamen – fordelt over ca 1 år.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaver imellem de forskellige moduler. Klinikkens udstyr og journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne. Alle moduler samt eksamen foregår på Tanddyreklinikken, Måløv Værkstedsby 99, 2760 Måløv.

Eksamen

Den afsluttende eksamen er skriftlig og er ‘multiple choice’ – spørgsmål, som skal besvares indenfor 3 timer. Eksamen bedømmes som bestået eller ikke-bestået.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling. Godkendelsen udstedes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Tanddyreklinikken.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk. Lærebøger etc. er på både dansk og engelsk.

Adgangskrav

For at tage efteruddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i Tandbehandling, skal man være uddannet veterinærsygeplejerske og have autorisation fra Fødevarestyrelsen. Derudover skal man have 1 års anciennitet.

Det forudsættes, at klinikkerne har, eller planlægger at anskaffe, et minimum af udstyr til tandbehandling: Boremaskine/polerer, ultralydsrenser, tandrøntgen samt instrumenter til tandrensning, ekstraktioner og periodontalbehandling.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler.

Pris

Prisen på efteruddannelse i tandbehandling er DKK 47.500,- ekskl. moms og inkluderer alle undervisningsmaterialer, lærebog samt frokostforplejning i forbindelse med alle moduler.

Datoer:

Modul 1:  Den 2. – 3. september 2025
Modul 2:  Den 4., 5. og 6. november 2025
Modul 3:  Den 14. – 15. januar 2026
Modul 4:  Den 4. – 5. marts 2026
Modul 5:  Den 20. – 21. maj 2026

Eksamen:  Den 12. juni 2026

Der tages forbehold for ændringer i de udmeldte datoer

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål vedr. efteruddannelsen i tandbehandling, er du altid velkommen til at kontakte os jf. ovenstående.

Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold bedes rettet til: Jens eller Lene Ruhnau, tlf.: 4466 2040 eller på e-mail: info@tanddyreklinikken.dk

Vitale overkapninger (Partielle Pulpektomier) – november 2024

Vital-overkapning-rontgen

Når man afkorter en hjørnetand – fx på grund af et fejlbid/malokklusion – blotlægger man normalt den vitale pulpa. Denne blottede pulpa kræver behandling for at kunne overleve. Det samme gælder for friske traumatiske skader med komplicerede tandfrakturer (yngre end 24-48 timer).

Behandlingen for at få tandnerven (pulpa) til at leve videre kaldes en vital overkapning (partiel pulpektomi). Det kan også kaldes en delvis rodbehandling.

Ved korrekt behandling af pulpa og valg af korrekt mellemlag til vores fyldning har behandlingen en god prognose.

På dette kursus gennemgår vi teorien for vitale overkapninger og laver praktiske øvelser på hundetænder.

Så er du dyrlæge med interesse for lidt mere avancerede tandbehandlinger, så kan dette kursus være noget for dig. Kurset kan med fordel kombineres med vores kursus i tandfyldninger, som afholdes dagen inden dette kursus.

Tandfyldninger (Dentale Restaurationer) – november 2024

tandfyldning

Mange af de patienter, vi ser i klinikken til forskellige tandbehandlinger, har knækkede tænder. Nogle gange er der kun slået et lille stykke af emaljen, andre gange er skaden mere alvorlig.

Dette kursus er målrettet dyrlæger og fagveterinærsygeplejersker i tandbehandling, som sidder med patienter til tandbehandlinger på klinikken. Der forudsættes ingen krav om erfaring med fyldningsmaterialer, så sidder du og vil gerne i gang med fyldninger, eller har klinikken nogle ”gamle” fyldningsmaterialer, som du trænger til et overblik over, så er dette kursus noget for dig!

På dette kursus skal vi lære at vurdere hvilken behandling, der kræves til forskellige typer af skader og hvilke materialer, der bruges til hvad.

Der bliver teoretisk gennemgang, men også tid til praktiske øvelser, hvor vi har hands-on med de forskellige typer af fyldningsmaterialer.

Dette kursus kan med fordel for dyrlæger kombineres med vores kursus i vitale overkapninger (partielle pulpektomier), som holdes dagen efter.

Kirurgisk ekstraktion kat (oktober 2024)

På dette kursus skal vi træne kirurgiske ekstraktioner på kat. Kurset er overvejende et praktisk kursus. Der vil være en teoretisk introduktion til indikationer for ekstraktion, herunder resorptive læsioner. Herefter skal vi træne den kirurgiske ekstraktion af de fleste tænder på katte.

Du bliver introduceret for forskellige teknikker og forskellige håndinstrumenter og bor, så du kan finde ud af, hvad der virker bedst i hænderne på dig.

Du er også velkommen til at tage dit eget udstyr med. Du kan få udstyret vurderet og få instruktion i at slibe det.

Vi skal tage røntgenbilleder før og efter ekstraktionerne og vurdere for eventuelle resorptive læsioner, så erfaring med tandrøntgen er en fordel, men ikke et krav.

Kirurgisk ekstraktion hund, advanced (november 2024)

tandudtræk hund

Dette er kurset til dig, som allerede laver kirurgiske ekstraktioner og har nogen erfaring med tandrøntgen samt lokalbedøvelse.

Kurset fokuserer på de vanskelige ekstraktioner, tip og tricks til at gøre det lettere og undgå komplikationer. Vi træner også hvordan man overvinder udfordringer som fakturerede rødder og rodrester i næsehulen eller i canalis mandibularis.

Vi lukker også oronasale fistler med double layer teknik.

Der vil være teoretiske oplæg, men det meste af tiden vil være dedikeret til praktiske demonstrationer og øvelser. Der bliver også tid til at træne enkelte teknikken, som du selv som kursusdeltager ønsker at blive bedre til.

Du er velkommen til at tage dine egne håndinstrumenter med, så du kan få dem vurderet (og eventuelt slebet), men du kan også anvende TandDyreklinikkens udstyr.

Kirurgisk ekstraktion, hund (september 2024)

Avanceret-kirurgisk-ekstraktion-hund

Dette er kurset til dig, som vil træne kirurgiske ekstraktioner på hund.

Kurset gennemgår instrumentarium – hvad er ”need to have”, og hvad er ”nice to have”- samt diverse teknikker for kirurgisk ekstraktion. Vi træner kirurgiske ekstraktioner af de fleste tænder på hund.

Vi gennemgår lokalanalgesier. Kurset omfatter også kort gennemgang af røntgen optage teknikker.

Kurset er målrettet dyrlæger, som har ingen eller lidt erfaring med tandbehandling, og dyrlæger, som gerne vil have deres teknikker for kirurgisk tandekstraktion opdateret.

Der vil være teoretisk gennemgang, men også meget tid til praktiske øvelser både med hensyn til ekstraktioner, røntgenbilleder og lokalanalgesier.

TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry (TDK-LEVD Zeta) – Dansk

Dyrtandlæge uddannelse

Zeta er det sjette hold i rækken af LEVD og uddannelsen er blevet optimeret og rettet til ud fra de tilbagemeldinger vi har fået fra de tidligere hold – så vi hele tiden kan tilbyde den bedste undervisning.

LEVD uddannelsen er en helt unik mulighed for at få en samlet uddannelse OG en eksamen, der beviser et højt fagligt niveau både teoretisk og praktisk.

Programmet er sammensat af både teoretiske forelæsninger, mange praktiske øvelser og hjemmeopgaver.

Uddannelsen gennemføres med et lille hold på kun otte deltagere, så udbyttet bliver bedst muligt, både i den teoretiske klasseundervisning, hvor den faglige diskussion bliver lettere, og til de praktiske øvelser, hvor der er rigeligt med udstyr, og ventetiden på hjælp fra underviseren er minimal.

Programmet består af seks moduler og en eksamen – i alt 20 dage. Undervisningsmodulerne bliver støttet af hjemmeopgaver, som deltagerne skal lave mellem de enkelte moduler. Der må påregnes en del timer til denne ”lektielæsning”.

TandDyreklinikken Level of Excellence in Veterinary Dentistry (TDK-LEVD) – English

Dyrtandlæge uddannelse

The LEVD programme is a unique opportunity to receive a comprehensive education AND a degree that verifies a highly professional level in both theory and practice. It has the unique opportunity to sit an exam at the end of the programme.

The programme combines theoretical lectures, numerous practical training sessions, and homework and has no more than eight participants per class for maximum benefit from both theoretical teaching in class, where discussions on a professional level are easier, and in practical training sessions, where there is plenty of equipment, and time spent waiting for your teacher is kept at a minimum.

The programme consists of six modules and an exam – 20 days in total. The teaching modules are supported by home assignments that participants must complete in between modules. A certain number of hours for ’homework’ must be expected.

Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling 2024/2025

Efteruddannelse-veterinaersygeplejersker

Efteruddannelsen i tandbehandling var i 2009 den anden fagveterinærsygeplejerske-uddannelse, der blev udbudt i Danmark. Den henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i tandbehandling og ønsker at udvide sine kompetencer på området.

Hvem udbyder efteruddannelsen?

Efteruddannelsen i tandbehandling udbydes i samarbejde mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Tanddyreklinikken.

Formål og opbygning af uddannelsen

Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og praktisk behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.

Praktisk del: Deltagerne forventes at opbygge en praktisk kunnen i tandrensning, polering, periodontal behandling, instrumentkendskab herunder brug og vedligehold samt profylakse og klientvejledning. Desuden lærer deltagerne at optage og vurdere tandrøntgenbilleder. Teoretisk del: Deltagerne vil få en bred forståelse for sygdomsudvikling i mundhulen og blive i stand til at erkende lidelser, så den korrekte behandling iværksættes i tide. Den teoretiske del omfatter embryologi, anatomi, patologi, periodontologi og traumebehandling.

Udbytte

Deltagerne får mulighed for at gennemarbejde implementering af tandbehandling på deres egen klinik, med alt fra klientbrochurer, flow, behandlingsprotokoller, journalisering og profylakse.

En færdiguddannet fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling vil som en aktiv deltager i klinikkens tandteam være uundværlig i opbygningen/optimeringen af tandafdelingen i enhver praksis.

Metode

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed samt en afsluttende eksamen – fordelt over ca 1 år.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaver imellem de forskellige moduler. Klinikkens udstyr og journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne. Alle moduler samt eksamen foregår på Tanddyreklinikken, Måløv Værkstedsby 99, 2760 Måløv.

Eksamen

Den afsluttende eksamen er skriftlig og er ‘multiple choice’ – spørgsmål, som skal besvares indenfor 3 timer. Eksamen bedømmes som bestået eller ikke-bestået.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling. Godkendelsen udstedes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Tanddyreklinikken.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk. Lærebøger etc. er på både dansk og engelsk.

Adgangskrav

For at tage efteruddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i Tandbehandling, skal man være uddannet veterinærsygeplejerske og have autorisation fra Fødevarestyrelsen. Derudover skal man have 1 års anciennitet.

Det forudsættes, at klinikkerne har, eller planlægger at anskaffe, et minimum af udstyr til tandbehandling: Boremaskine/polerer, ultralydsrenser, tandrøntgen samt instrumenter til tandrensning, ekstraktioner og periodontalbehandling.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler.

Pris

Prisen på efteruddannelse i tandbehandling er DKK 47.500,- ekskl. moms og inkluderer alle undervisningsmaterialer, lærebog samt frokostforplejning i forbindelse med alle moduler.

Datoer:

Modul 1:  Den 10. – 11. september 2024
Modul 2:  Den 6., 7. og 8. november 2024
Modul 3:  Den 9. – 10. januar 2025
Modul 4:  Den 5. – 6. marts 2025
Modul 5:  Den 6. – 7. maj 2025

Eksamen:  Den 13. juni 2025

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål vedr. efteruddannelsen i tandbehandling, er du altid velkommen til at kontakte os jf. ovenstående.

Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold bedes rettet til: Jens eller Lene Ruhnau, tlf.: 4466 2040 eller på e-mail: info@tanddyreklinikken.dk