Endodontics: Multirooted teeth and surgical (retrograde) RCT

Basal-Endodont

This course could also have been called Advanced Endodontics.

The theory part covers complications and treatment failure following basic orthograde endodontic treatment of single rooted teeth. Surgical (retrograde) RCT with apicectomy on canines. It also covers orthograde RCT of multirooted teeth (focusing on the carnassials), including hemisectioning.

The practical part focuses on orthograde RCT of the carnassials and surgical RCT of the canines.

Orthodonti: Midlertidige Kroneforlængelser (Temporary Crown Extensions, TCE)

De fleste fejlbid, der behandles på hunde, er underkæbehjørnetænder, som sidder placeret ind mod tungen, så de rammer ganen, når hunden tygger sammen.

Dette kan behandles med midlertidige kroneforlængelser (TCE), som presser hjørnetænderne ud til siden. TCE er en form for passiv orthodonti, som kan regulere et fejlbid og bevare hjørnetænderne intakte.

På kurset gennemgås teorien for fejlbid, indikationerne for TCE og andre metoder til regulering.

På den praktiske del af kurset skal vi bygge TCE ved hjælp af forskellige teknikker.

Kurset henvender sig til dyrlæger med nogen erfaring inden for tandbehandling på hunde.

I forbindelse med kurset gennemgås også hvilke materialer og udstyr, der behøves for at lave TCE.

Dental Restorations

This is a one-day course introducing the world of dental restorations.

Indications are many in the field of veterinary dentistry: uncomplicated fractures or wear causing dentine exposure, enamel defects (developmental, iatrogenic, traumatic, infective), caries, and finally coronal filling on root canal treatments and vital pulp therapy.

The course starts with a theoretical part introducing equipment, materials, and methods. The theoretical part is followed by a practical session, where we treat the most common cases seen in small animal veterinary general practice.

The course is for veterinarians and veterinary nurses interested in veterinary dentistry. No experience is needed, but basic knowledge in veterinary dental radiology is helpful.

This course can be combined with our course in Vital Pulp Therapy that takes place the day after.

Kirurgisk ekstraktion kat

På dette kursus skal vi træne kirurgiske ekstraktioner på kat. Kurset er overvejende et praktisk kursus. Der vil være en teoretisk introduktion til indikationer for ekstraktion, herunder resorptive læsioner. Herefter skal vi træne den kirurgiske ekstraktion af de fleste tænder på katte.

Du bliver introduceret for forskellige teknikker og forskellige håndinstrumenter og bor, så du kan finde ud af, hvad der virker bedst i hænderne på dig.

Du er også velkommen til at tage dit eget udstyr med. Du kan få udstyret vurderet og få instruktion i at slibe det.

Vi skal tage røntgenbilleder før og efter ekstraktionerne og vurdere for eventuelle resorptive læsioner, så erfaring med tandrøntgen er en fordel, men ikke et krav.

Kirurgisk ekstraktion, hund (august 2023)

Avanceret-kirurgisk-ekstraktion-hund

Dette kursus er det mest populære af alle vores kurser. Det afholdes normalt flere gange om året.

Alle tandproblemer kan i princippet løses ved at operere tænderne ud. Hunde er carnivore, og derfor sidder deres tænder rigtig godt fast i kæben. Mange dyrlæger oplever, at det er hårdt arbejde og forbundet med både komplikationer og risiko for skader, når større tænder skal opereres ud. Det skal vi træne på dette kursus, som har sin hovedvægt på den praktiske del.

Det er et kursus, Jens har undervist i mange gange, og som vi har udviklet og finpudset gennem årene. Vi har erfaring med, hvad det er for udfordringer, man normalt støder på ude på klinikkernes tandborde, og vi har løsningsforslag og ”cowboytricks” til at overkomme stort set alle udfordringer omkring ekstraktionerne.

Du kan teste forskellige teknikker og udstyr i vores center, og du er også velkommen til at tage dit eget udstyr med. Du kan få udstyret vurderet og få instruktion i at slibe det.

Kurset henvender sig til dyrlæger med ingen eller nogen erfaring inden for tandbehandling. Vi skal tage røntgenbilleder af tænderne før og efter ekstraktionerne, så erfaring med tandrøntgen er en fordel, men ikke et krav.

Der vil til kurset være en teoretisk gennemgang af procedurerne og en praktisk demonstration, inden deltagerne selv skal udføre ekstraktioner af de fleste typer tænder hos hunde.

Så kom og få lært nye eller få finpudset dine gamle teknikker til at lave kirurgiske ekstraktioner, så tandbehandling bliver sjovt i hverdagen i stedet for at være en udfordring.

Tandrøntgen (Dental røntgen)

tandroentgen-kursus

Tandrøntgen er en vigtig del af den veterinære tandbehandling. De fleste diagnoser stilles netop ud fra røntgenbillederne af patienternes tænder. Det er derfor vigtigt at kunne tage gode tandrøntgenbilleder.

Men udover at kunne tage gode tandrøntgenbilleder skal vi også lære at vurdere billederne. Vi skal kunne se, hvad der er normalt, og hvad der er patologisk, så vi kan tilbyde den rette behandling.

På dette kursus bliver der både mulighed for at træne optagelser af billeder og for at vurdere forskellige fund – også de normale.

Vi skal træne optagelser af en ”fuld status” tandrøntgen (dvs. optagelser af alle tænderne) på både hund og kat, og vi skal vurdere en række billeder af forskellige typer fund.

Kurset henvender sig til dyrlæger og veterinærsygeplejersker, der har lidt eller ingen erfaring med tandrøntgenbilleder, eller som blot ønsker sig en opdatering af deres færdigheder.

Vi har mobile røntgenskærme på TandDyreklinikken, men deltagerne er velkomne til at medbringe deres eget røntgenforklæde, hvis de vil kunne bevæge sig mere frit omkring optagelserne under de praktiske øvelser.

Fag VSP dagen 2023

Kom med til en dejlig faglig dag, med dine kolleger.

Vi skal tale om noget af alt det nye, der rører sig inden for tandbehandling på familiedyr; Materialer, behandlingstyper og udstyr.

Indholdet af dagen er endnu ikke helt fastlagt, da vi også vil høre jer Tand-feer, om hvilke emner I kunne tænke jer at få gennemgået.

PS – der vil selvfølgelig være servering af det ”gode brød”.

Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling

Efteruddannelse-veterinaersygeplejersker

Efteruddannelsen i tandbehandling var i 2009 den anden fagveterinærsygeplejerske-uddannelse, der blev udbudt i Danmark. Den henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i tandbehandling og ønsker at udvide sine kompetencer på området.

Hvem udbyder efteruddannelsen?

Efteruddannelsen i tandbehandling udbydes i samarbejde mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Tanddyreklinikken.

Formål og opbygning af uddannelsen

Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og praktisk behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.

Praktisk del: Deltagerne forventes at opbygge en praktisk kunnen i tandrensning, polering, periodontal behandling, instrumentkendskab herunder brug og vedligehold samt profylakse og klientvejledning. Desuden lærer deltagerne at optage og vurdere tandrøntgenbilleder. Teoretisk del: Deltagerne vil få en bred forståelse for sygdomsudvikling i mundhulen og blive i stand til at erkende lidelser, så den korrekte behandling iværksættes i tide. Den teoretiske del omfatter embryologi, anatomi, patologi, periodontologi og traumebehandling.

Udbytte

Deltagerne får mulighed for at gennemarbejde implementering af tandbehandling på deres egen klinik, med alt fra klientbrochurer, flow, behandlingsprotokoller, journalisering og profylakse.

En færdiguddannet fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling vil som en aktiv deltager i klinikkens tandteam være uundværlig i opbygningen/optimeringen af tandafdelingen i enhver praksis.

Metode

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler á 2-3 dages varighed samt en afsluttende eksamen – fordelt over ca 1 år.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaver imellem de forskellige moduler. Klinikkens udstyr og journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne. Alle moduler samt eksamen foregår på Tanddyreklinikken, Måløv Værkstedsby 99, 2760 Måløv.

Eksamen

Den afsluttende eksamen er skriftlig og er ‘multiple choice’ – spørgsmål, som skal besvares indenfor 3 timer. Eksamen bedømmes som bestået eller ikke-bestået.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling. Godkendelsen udstedes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Tanddyreklinikken.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk. Lærebøger etc. er på både dansk og engelsk.

Adgangskrav

For at tage efteruddannelsen som Fagveterinærsygeplejerske i Tandbehandling, skal man være uddannet veterinærsygeplejerske og have autorisation fra Fødevarestyrelsen. Derudover skal man have 1 års anciennitet.

Det forudsættes, at klinikkerne har, eller planlægger at anskaffe, et minimum af udstyr til tandbehandling: Boremaskine/polerer, ultralydsrenser, tandrøntgen samt instrumenter til tandrensning, ekstraktioner og periodontalbehandling.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler.

Pris

Prisen på efteruddannelse i tandbehandling er DKK 44.900,00 ekskl. moms og inkluderer alle undervisningsmaterialer, lærebog samt frokostforplejning i forbindelse med alle moduler.

Datoer:

Modul 1:  Den 6. – 7. september 2023
Modul 2:  Den 7., 8. og 9. november 2023
Modul 3:  Den 10. – 11. januar 2024
Modul 4:  Den 5. – 6. marts 2024
Modul 5:  Den 1. – 2. maj 2024

Eksamen:  Den 14. juni 2024

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål vedr. efteruddannelsen i tandbehandling, er du altid velkommen til at kontakte os jf. ovenstående.

Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold bedes rettet til: Jens Ruhnau, tlf.: 4466 2040 eller på e-mail: info@tanddyreklinikken.dk

Kirurgisk ekstraktion, hund (april 2023)

Avanceret-kirurgisk-ekstraktion-hund

Dette kursus er det mest populære af alle vores kurser. Det afholdes normalt flere gange om året.

Alle tandproblemer kan i princippet løses ved at operere tænderne ud. Hunde er carnivore, og derfor sidder deres tænder rigtig godt fast i kæben. Mange dyrlæger oplever, at det er hårdt arbejde og forbundet med både komplikationer og risiko for skader, når større tænder skal opereres ud. Det skal vi træne på dette kursus, som har sin hovedvægt på den praktiske del.

Det er et kursus, Jens har undervist i mange gange, og som vi har udviklet og finpudset gennem årene. Vi har erfaring med, hvad det er for udfordringer, man normalt støder på ude på klinikkernes tandborde, og vi har løsningsforslag og ”cowboytricks” til at overkomme stort set alle udfordringer omkring ekstraktionerne.

Du kan teste forskellige teknikker og udstyr i vores center, og du er også velkommen til at tage dit eget udstyr med. Du kan få udstyret vurderet og få instruktion i at slibe det.

Kurset henvender sig til dyrlæger med ingen eller nogen erfaring inden for tandbehandling. Vi skal tage røntgenbilleder af tænderne før og efter ekstraktionerne, så erfaring med tandrøntgen er en fordel, men ikke et krav.

Der vil til kurset være en teoretisk gennemgang af procedurerne og en praktisk demonstration, inden deltagerne selv skal udføre ekstraktioner af de fleste typer tænder hos hunde.

Så kom og få lært nye eller få finpudset dine gamle teknikker til at lave kirurgiske ekstraktioner, så tandbehandling bliver sjovt i hverdagen i stedet for at være en udfordring.