Skip to content

Salgsbetingelser

TandDyreklinikken Education Center

De følgende salgsbetingelser gælder for alle kurser og uddannelser afholdt af
TandDyreklinikken Education Center. Betingelserne gælder, hvis der ikke er indgået
anden aftale med TandDyreklinikken Education Center. En sådan aftale skal være skriftlig.

Tilmelding

Du tilmelder dig vores kurser og uddannelser via hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, så ring til os på tlf. +45 44 66 20 40 eller skriv på education@tanddyreklinikken.dk

Vores kurser og uddannelser er som udgangspunkt inkl. morgenbrød (1. dagen), frokost og forfriskninger i pauserne.

Middag og overnatning er ikke inkluderet i prisen.

Skriv venligst under bemærkninger, hvis du har specielle behov for forplejning (allergi, vegetarmad m.m).

Din tilmelding er personlig og bindende.

Du vil, inden for en uge efter din tilmelding, modtage en mail om, hvorvidt du er optaget på kurset/uddannelsen.

Betaling – kurser, temadage og fyraftenskurser
Faktura udsendes i forbindelse med tilmelding og skal være betalt senest 8 uger inden kursusstart.

Betaling – uddannelser
Faktura på depositum udsendes ved tilmelding og skal betales senest 14 dage efter tilmelding.

Det (fulde) resterende beløb, skal være betalt senest 6 uger før uddannelsesstart.
Særlige betalingsbetingelser for den enkelte uddannelse vil fremgå af hjemmesiden.

Afmelding - kurser & Uddannelser (LEVD)

Afmelding eller ønske om flytning til et andet kursus skal altid ske skriftligt.

Enkelte kurser/uddannelser kan have særlige afmeldingsbetingelser. Dette vil i givet fald fremgå af hjemmesiden.

Vær opmærksom på, at annulleringsbetingelserne også gælder ved sygdom.

Ved afmelding – kurser, temadage og fyraftenskurser

Hvis din plads kan overtages af en anden (fx fra ventelisten), refunderes kursusprisen, men vi opkræver et administrationsgebyr på 10% af kursusprisen.

Ved afmelding – uddannelser (LEVD) gælder i øvrigt

Ved afmelding tilbagebetales depositum IKKE.

Ved afmelding efter påbegyndt uddannelse er det ikke muligt at få refunderet uddannelsesafgiften, og pladsen kan IKKE overdrages til andre.

Aflysning

Ved aflysning tilbyder vi en anden plads på førstkommende kursus med samme indhold. Hvis en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus.

Ved aflysning vil eventuelle udgifter til transport, hotel mv. ikke blive refunderet af TandDyreklinikken Education Center.

Immaterielle rettigheder

De immaterielle rettigheder til alt kursusmateriale, herunder skriftligt og/eller elektronisk materiale, tilhører TandDyreklinikken Education Center og/eller de enkelte undervisere, som TandDyreklinikken Education Center samarbejder med.

Kursisten får en tidsubegrænset ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til det leverede materiale.

Omfatter kurset brug af ophavsretligt beskyttet materiale, er kursisten ikke berettiget til at foretage kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af materialer, udover hvad der anses som nødvendigt for korrekt og sædvanlig brug heraf.

Uanset ovenstående bestemmelser er det dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer af ovennævnte materiale til personlig brug i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom.

Tandlægekursus-for-dyrlæger

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!​

Nyhedsbrevtilmelding

Tilmeld dig og vær sikker på, altid at være blandt de første til at høre om vores kurser og arrangementer.