TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry (TDK-LEVD)

Denne uddannelse er til dig, som gerne vil være tanddyrlæge. Du vil blive undervist i alle de tandbehandlingstyper, man normalt vil kunne møde som praktiserende dyrlæge inden for familiedyr.

Programmet er sammensat af både teoretiske forelæsninger, mange praktiske øvelser og hjemmeopgaver.

Uddannelsen gennemføres med et lille hold på kun otte deltagere, så udbyttet bliver bedst muligt, både i den teoretiske klasseundervisning, hvor den faglige diskussion bliver lettere, og til de praktiske øvelser, hvor der er rigeligt med udstyr, og ventetiden på hjælp fra underviseren er minimal.

Underviser er Jens Ruhnau (Dyrlæge, Specialdyrlæge i veterinær odontologi, EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry, Dipl.EVDC). Andre undervisere kan blive inviteret til specielle emner. Hvis det er tilfældet, vil underviseren altid være på Diplomate niveau.

Programmet består af seks moduler og en eksamen – i alt 20 dage. Undervisningsmodulerne bliver støttet af hjemmeopgaver, som deltagerne skal lave mellem de enkelte moduler. Der må påregnes en del timer til denne ”lektielæsning”.

Hjemmeopgaverne er obligatoriske og skal alle godkendes, inden kandidaten kan få lov til at gå op til eksamen.

Kursusprogram:

Ret til ændringer forbeholdes.

Module 1; November 16th-19th 2021

Theory

 • Dentistry in the veterinary clinic
 • Anatomy
 • Embryology
 • Dental radiology, equipment
 • Dental radiology, positioning
 • Dental radiology, findings

Practicals

 • Full mouth radiographs in dog and cat
 • Evaluation of radiographs

Module 2; February 23th – 25th 2022

Theory

 • Periodontology
 • Dental units
 • Depuration, hand instruments
 • Hygiene in the veterinary dental practice
 • Ergonomics
 • Oral examination
 • Depuration
 • Closed curettage
 • Abbreviations
 • Dental charts
 • Oral status / COHAT
 • Implementing veterinary dentistry in the veterinary practice
 •  Dental home prophylaxis

Practicals

 • Depuration, full mouth radiography and dental charting

Module 3; May 17th – 20th 2022

Theory

 • Periodontal surgery
 • Bone augmentation             
 • Oro-Nasal-Fistulas
 • Traumatic cleft palatePain management including local/regional blocs
 • Anesthesia 
 • The use of antibiotics in veterinary dentistry
 • Dental fractures
 • Extractions
 • Oral findings in systemic disease
 • Canine Chronic Ulcerative Stomatitis (CCUS)/ Chronic Ulcerative Paradental Stomatitis (CUPS) in dogs
 • Feline Lymphocytic Plasmacytic Gingivitis Stomatitis (LPGS)
 • Tooth resorptions in dogs
 • Tooth resorptions in cats

Practicals

 • Local/regional nerve blocs
 • Periodontal surgery
 • Dental extractions

Module 4; August 23th – 25th 2022

Theory

 • Restorative dentistry
 • Partial pulpectomy/Pulpotomy
 • Occlusion
 • Basic Orthodontics

Practicals

 • Dental restorations
 • Pulpotomy/Direct pulp capping
 • Basic (passive) orthodontic procedures; inclined planes and temporary crown extensions

Module 5; December 6th – 8th 2022

Theory

 • Basic root canal therapy

Practicals

 • Basic root canal therapy; standard orthograde RCT with hand instruments

Module 6; March 1st – 2nd 2023

Theory

 • Dentistry in rabbits, Guinea pigs and chinchillas:
  • Anatomy, occlusion, malocclusions, radiology
 • Repetition of selected topics
 • Preparation for exam
 • Presentation by participants

Practicals

 • Rabbit radiology and correction of malocclusions

Exam; April 25th 2023

Eksamen:

Eksamen afholdes på én dag. Den er delt i en teoretisk del om formiddagen og en praktisk del om eftermiddagen.

Den teoretiske del er 50 multiple choice-spørgsmål, som skal besvares inden for to timer.

Den praktiske del er en 5-timers eksamen, hvor en række procedurer skal udføres på kadavere.

Til den praktiske del stilles en dental unit med low-speed håndstykke, high-speed turbine, 3-funktion sprøjte og ultralydsscaler til rådighed for hver deltager. Deltagerne medbringer selv alle materialer, bor, vinkelstykker, håndinstrumenter, loupes og andet udstyr, man ønsker for at kunne udføre de procedurer, der er blevet undervist i under uddannelsen.

Der vil være en række tandrøntgenstationer, som deltagerne skal deles om.

Det kræver 50 % score at bestå både den teoretiske og den praktiske del. Begge dele skal bestås hver for sig, for at eksamen er bestået.

Der vil ikke være nogen re-eksamen, men deltagere, som ikke består, vil kunne købe plads til en fremtidig eksamen og forsøge én gang til.

Deltagere, som består eksamen, vil modtage et diplom fra TandDyreklinikken som bevis på at have opnået TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry.

Deltagere, som følger modulerne men ikke består eksamen, vil få et certifikat for deltagelse i hvert enkelt modul.

Hjemmeopgaver

En række obligatoriske hjemmeopgaver skal, inden for en given deadline, afleveres og godkendes, før man kan godkendes til at gå til eksamen.

Liste over hjemmeopgaver:

 • Efter modul 1: Fuld statusrøntgen (inklusive ekstra projektioner) af hund og kat.

 • Efter modul 2: Teoretisk opgave om periodontale bakterier hos hund og kat. 500-1.000 ord, mindst fem referencer.

 • Efter modul 3: Beskrivelse af behandlingsstrategi for stomatitis. 500-1.000 ord, mindst fem referencer.

 • Efter modul 4: Hovedopgave. 1.000-1.500 ord, mindst 10 referencer.

 • Efter modul 5: Forberedelse af præsentation af valgt emne til modul 6 (10 minutter).

 • Efter modul 6: Røntgenoptagelser i nødvendige projektioner af kanin, marsvin og chinchilla.

 • Case-log: Startdato fra modul 1. Slutdato ved indsendelse af ansøgning om at gå til eksamen. Loggen skal indeholde mindst 80 cases med specificerede antal i forskellige kategorier.

Hvis en deltager ikke møder til et modul, skrives i stedet en afløsningsopgave efter kursuslederens instruktioner til aflevering inden en given deadline.

Mangler en kursist deltagelse i tre eller flere af de seks moduler, kan man ikke godkendes til at deltage i eksamen, selvom man har fået godkendt afløsningsopgaver.

Betaling

Pris DKK 119.000 (+ moms).

Prisen inkluderer undervisning, udleverede noter, lærebog (Wigg’s Veterinary Dentistry – Principles and Practice, 2nd. ed. af Heidi Lobprise), fortæring i forbindelse med undervisningen og eksamen.

Depositum på DKK 10.000 (+moms) betales senest to uger efter registrering.

Resterende kursusafgift (DKK 109.000) betales senest seks uger inden kursusstart (modul 1).

Tilmelding er bindende. Ved afmelding refunderes depositum ikke.

Efter påbegyndt uddannelse er det ikke muligt at få refunderet uddannelsesafgiften, og pladsen kan ikke overdrages til andre.

Du kan læse mere om vores salgsbetingelser her.