TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry (TDK-LEVD)

Denne uddannelse er til dig, som gerne vil være tanddyrlæge. Du vil blive undervist i alle de tandbehandlingstyper, man normalt vil kunne møde som praktiserende dyrlæge inden for familiedyr.

Programmet er sammensat af både teoretiske forelæsninger, mange praktiske øvelser og hjemmeopgaver.

Uddannelsen gennemføres med et lille hold på kun otte deltagere, så udbyttet bliver bedst muligt, både i den teoretiske klasseundervisning, hvor den faglige diskussion bliver lettere, og til de praktiske øvelser, hvor der er rigeligt med udstyr, og ventetiden på hjælp fra underviseren er minimal. Samtidig skaber de små hold en tryg stemning, så spørgsmål og erfaringsudveksling bliver en naturlig del af undervisningen.

Underviser er Jens Ruhnau (Dyrlæge, Specialdyrlæge i veterinær odontologi, EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry, Dipl.EVDC). Andre undervisere kan blive inviteret til specielle emner. Hvis det er tilfældet, vil underviseren altid være på Diplomate niveau.

Programmet består af seks moduler og en eksamen – i alt 20 dage. Undervisningsmodulerne bliver støttet af hjemmeopgaver, som deltagerne skal lave mellem de enkelte moduler. Der må påregnes en del timer til denne ”lektielæsning”.

Afhængigt af hvor meget udstyr og materialer til tandbehandling klinikken råder over, kan der være behov for, at dette skal købes. Har du intet andet udstyr end en tandunit og tandrøntgen samt lidt instrumenter til tandrensning og til at operere tænder ud med, kan der være behov for udstyr op til omkring 30.000 kr. i alt.

Hjemmeopgaverne er obligatoriske og skal alle godkendes, inden kandidaten kan få lov til at gå op til eksamen.

Kursusprogram og datoer for 2024/2025 holdet:

Ret til ændringer forbeholdes.

Modul 1: Den 3. - 6. september 2024

 • Anatomi
 • Embryologi
 • Dental røntgen

Modul 2: Den 12. - 14. november 2024

 • Periodontologi
 • Tandunits
 • Håndinstrumenter
 • Ergonomi
 • Depuration/Tandrensning/COHAT
 • Tandjournaler
 • Periodontal kirurgi
 • Implementering af tandbehandling i klinikken
 • Hjemmeprofylakse

Modul 3: Den 14. - 16. januar 2025

 • Smertebehandling
 • Lokalanalgesier
 • Tandfrakturer
 • Mundhulebetændelse
 • Resorptive læsioner
 • Ekstraktioner

Modul 4: Den 25. - 27. marts 2025

 • Fyldninger
 • Vital Pulpa Terapi (VPT)

Modul 5: Den 20. - 22. maj 2025

 • Rodbehandling

Modul 6: Den 9. - 11. september 2025

 • Okklusion/Fejlbid
 • Basal orthodontisk behandling

Eksamen: Den 22. januar 2026

Eksamen

Eksamen afholdes på én dag. Den er delt i en teoretisk del om formiddagen og en praktisk del om eftermiddagen.

Den teoretiske del er ‘multiple choice’ – spørgsmål, som skal besvares inden for to timer.

Den praktiske del er en 6-timers eksamen, hvor en række procedurer skal udføres på kadavere.

Til den praktiske del stilles en dental unit med low-speed håndstykke, high-speed turbine, 3-funktion sprøjte og ultralydsscaler til rådighed for hver deltager. Deltagerne medbringer selv alle materialer, bor, vinkelstykker, håndinstrumenter, loupes og andet udstyr, man ønsker for at kunne udføre de procedurer, der er blevet undervist i under uddannelsen.

Der vil være en række tandrøntgenstationer, som deltagerne skal deles om.

Det kræver 50 % score at bestå både den teoretiske og den praktiske del. Begge dele skal bestås hver for sig, for at eksamen er bestået.

Der vil ikke være nogen re-eksamen, men deltagere, som ikke består, vil kunne købe plads til en fremtidig eksamen og forsøge én gang til.

Deltagere, som består eksamen, vil modtage et diplom fra TandDyreklinikken som bevis på at have opnået TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry.

Deltagere, som følger modulerne men ikke består eksamen, vil få et certifikat for deltagelse i hvert enkelt modul.

Hjemmeopgaver

En række obligatoriske hjemmeopgaver skal, inden for en given deadline, afleveres og godkendes, før man kan godkendes til at gå til eksamen.

Hvis en deltager ikke møder til et modul, skrives i stedet en afløsningsopgave efter kursuslederens instruktioner til aflevering inden en given deadline.

Mangler en kursist deltagelse i tre eller flere af de seks moduler, kan man ikke godkendes til at deltage i eksamen, selvom man har fået godkendt afløsningsopgaver.

Betaling

Pris DKK 124.000 (+ moms).

Prisen inkluderer undervisning, udleverede noter, lærebog (Wigg’s Veterinary Dentistry – Principles and Practice, 2nd. ed. af Heidi Lobprise), fortæring i forbindelse med undervisningen og eksamen.

Depositum på DKK 10.000 (+moms) betales senest to uger efter registrering.

Resterende kursusafgift (DKK 114.000) betales senest seks uger inden kursusstart (modul 1).

Tilmelding er bindende. Ved afmelding refunderes depositum ikke.

Efter påbegyndt uddannelse er det ikke muligt at få refunderet uddannelsesafgiften, og pladsen kan ikke overdrages til andre.

Du kan læse mere om vores salgsbetingelser her.