TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry (TDK-LEVD)

Denne uddannelse er til dig, som gerne vil være tanddyrlæge. Du vil blive undervist i alle de tandbehandlingstyper, man normalt vil kunne møde som praktiserende dyrlæge inden for familiedyr.

Programmet er sammensat af både teoretiske forelæsninger, mange praktiske øvelser og hjemmeopgaver.

Uddannelsen gennemføres med et lille hold på kun otte deltagere, så udbyttet bliver bedst muligt, både i den teoretiske klasseundervisning, hvor den faglige diskussion bliver lettere, og til de praktiske øvelser, hvor der er rigeligt med udstyr, og ventetiden på hjælp fra underviseren er minimal.

Underviser er Jens Ruhnau (Dyrlæge, Specialdyrlæge i veterinær odontologi, EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry, Dipl.EVDC). Andre undervisere kan blive inviteret til specielle emner. Hvis det er tilfældet, vil underviseren altid være på Diplomate niveau.

Programmet består af seks moduler og en eksamen – i alt 20 dage. Undervisningsmodulerne bliver støttet af hjemmeopgaver, som deltagerne skal lave mellem de enkelte moduler. Der må påregnes en del timer til denne ”lektielæsning”.

Hjemmeopgaverne er obligatoriske og skal alle godkendes, inden kandidaten kan få lov til at gå op til eksamen.

Kursusprogram:

Ret til ændringer forbeholdes.

Hjemmeopgaver

En række obligatoriske hjemmeopgaver skal, inden for en given deadline, afleveres og godkendes, før man kan godkendes til at gå til eksamen.

Liste over hjemmeopgaver:

  • Efter modul 1: Fuld statusrøntgen (inklusive ekstra projektioner) af hund og kat.

  • Efter modul 2: Teoretisk opgave om periodontale bakterier hos hund og kat. 500-1.000 ord, mindst fem referencer.

  • Efter modul 3: Beskrivelse af behandlingsstrategi for stomatitis. 500-1.000 ord, mindst fem referencer.

  • Efter modul 4: Hovedopgave. 1.000-1.500 ord, mindst 10 referencer.

  • Efter modul 5: Forberedelse af præsentation af valgt emne til modul 6 (10 minutter).

  • Efter modul 6: Røntgenoptagelser i nødvendige projektioner af kanin, marsvin og chinchilla.

  • Case-log: Startdato fra modul 1. Slutdato ved indsendelse af ansøgning om at gå til eksamen. Loggen skal indeholde mindst 80 cases med specificerede antal i forskellige kategorier.

Hvis en deltager ikke møder til et modul, skrives i stedet en afløsningsopgave efter kursuslederens instruktioner til aflevering inden en given deadline.

Mangler en kursist deltagelse i tre eller flere af de seks moduler, kan man ikke godkendes til at deltage i eksamen, selvom man har fået godkendt afløsningsopgaver.

Betaling

Pris DKK 119.000 (+ moms).

Prisen inkluderer undervisning, udleverede noter, lærebog (Wigg’s Veterinary Dentistry – Principles and Practice, 2nd. ed. af Heidi Lobprise), fortæring i forbindelse med undervisningen og eksamen.

Depositum på DKK 10.000 (+moms) betales senest to uger efter registrering.

Resterende kursusafgift (DKK 109.000) betales senest seks uger inden kursusstart (modul 1).

Tilmelding er bindende. Ved afmelding refunderes depositum ikke.

Efter påbegyndt uddannelse er det ikke muligt at få refunderet uddannelsesafgiften, og pladsen kan ikke overdrages til andre.

Du kan læse mere om vores salgsbetingelser her.