TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry (TDK-LEVD)

Denne uddannelse er til dig, som gerne vil være tanddyrlæge. Du vil blive undervist i alle de tandbehandlingstyper, man normalt vil kunne møde som praktiserende dyrlæge inden for familiedyr.

Programmet er sammensat af både teoretiske forelæsninger, mange praktiske øvelser og hjemmeopgaver.

Uddannelsen gennemføres med et lille hold på kun otte deltagere, så udbyttet bliver bedst muligt, både i den teoretiske klasseundervisning, hvor den faglige diskussion bliver lettere, og til de praktiske øvelser, hvor der er rigeligt med udstyr, og ventetiden på hjælp fra underviseren er minimal. Samtidig skaber de små hold en tryg stemning, så spørgsmål og erfaringsudveksling bliver en naturlig del af undervisningen.

Underviser er Jens Ruhnau (Dyrlæge, Specialdyrlæge i veterinær odontologi, EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry, Dipl.EVDC). Andre undervisere kan blive inviteret til specielle emner. Hvis det er tilfældet, vil underviseren altid være på Diplomate niveau.

Programmet består af seks moduler og en eksamen – i alt 20 dage. Undervisningsmodulerne bliver støttet af hjemmeopgaver, som deltagerne skal lave mellem de enkelte moduler. Der må påregnes en del timer til denne ”lektielæsning”.

Afhængigt af hvor meget udstyr og materialer til tandbehandling klinikken råder over, kan der være behov for, at dette skal købes. Har du intet andet udstyr end en tandunit og tandrøntgen samt lidt instrumenter til tandrensning og til at operere tænder ud med, kan der være behov for udstyr op til omkring 30.000 kr. i alt.

Hjemmeopgaverne er obligatoriske og skal alle godkendes, inden kandidaten kan få lov til at gå op til eksamen.

Kursusprogram og datoer for 2024/2025 holdet:

Ret til ændringer forbeholdes.

Modul 1: Den 3. - 6. september 2024

 • Anatomi
 • Embryologi
 • Dental røntgen

Modul 2: Den 12. - 14. november 2024

 • Periodontologi
 • Tandunits
 • Håndinstrumenter
 • Ergonomi
 • Depuration/Tandrensning/COHAT
 • Tandjournaler
 • Periodontal kirurgi
 • Implementering af tandbehandling i klinikken
 • Hjemmeprofylakse

Modul 3: Den 14. - 16. januar 2025

 • Smertebehandling
 • Lokalanalgesier
 • Tandfrakturer
 • Mundhulebetændelse
 • Resorptive læsioner
 • Ekstraktioner

Modul 4: Den 25. - 27. marts 2025

 • Fyldninger
 • Vital Pulpa Terapi (VPT)

Modul 5: Den 20. - 22. maj 2025

 • Rodbehandling

Modul 6: Den 9. - 11. september 2025

 • Okklusion/Fejlbid
 • Basal orthodontisk behandling

Eksamen: Den 22. januar 2026

Eksamen

For at kunne gå til LEVD-eksamen skal man have alle sine opgaver under uddannelsen godkendt.
Hvert hold af LEVD har en række moduler afsluttende med en eksamen (den ordinære eksamen). Deltagelse i den ordinære eksamen, som afholdes nogle måneder efter sidste modul, er inkluderet i kursusafgiften.

Man er velkommen til at gå til LEVD-eksamen på et senere tidspunkt.

Dette kan komme på tale, hvis man ikke består den ordinære eksamen, eller hvis man ikke har fået godkendt alle opgaver (inklusive case-log) inden fristen. Der kan også være andre årsager (personlige, jobskifte, tidspres), som betyder, at man ikke går til den ordinære eksamen.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange gange man kan gå til LEVD-eksamen (medmindre man består og derfor ikke kan gå op igen). Der er heller ingen begrænsning på, hvor lang tid der kan gå, fra man havde sin undervisning, til man ønsker at gå til eksamen.

Der kan dog med tiden komme ændringer i pensum og opgavekrav til LEVD-eksamen. Det påhviler den enkelte kandidat selv at holde sig ajour med eksamenskrav og deadlines for aflevering og godkendelse af opgaver samt tilmelding til eksamen.

Deltagelse i LEVD-eksamen udover den ordinære eksamen koster DKK 5.000 pr. kandidat pr. forsøg.

Hjemmeopgaver

En række obligatoriske hjemmeopgaver skal, inden for en given deadline, afleveres og godkendes, før man kan godkendes til at gå til eksamen.

Hvis en deltager ikke møder til et modul, skrives i stedet en afløsningsopgave efter kursuslederens instruktioner til aflevering inden en given deadline.

Mangler en kursist deltagelse i tre eller flere af de seks moduler, kan man ikke godkendes til at deltage i eksamen, selvom man har fået godkendt afløsningsopgaver.

Betaling

Pris DKK 124.000 (+ moms).

Prisen inkluderer undervisning, udleverede noter, lærebog (Wigg’s Veterinary Dentistry – Principles and Practice, 2nd. ed. af Heidi Lobprise), fortæring i forbindelse med undervisningen og eksamen.

Depositum på DKK 10.000 (+moms) betales senest to uger efter registrering.

Resterende kursusafgift (DKK 114.000) betales senest seks uger inden kursusstart (modul 1).

Tilmelding er bindende. Ved afmelding refunderes depositum ikke.

Efter påbegyndt uddannelse er det ikke muligt at få refunderet uddannelsesafgiften, og pladsen kan ikke overdrages til andre.

Du kan læse mere om vores salgsbetingelser her.