Skip to content

TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Oral Surgery (TDK-LEVOS)

Er du dyrlæge med interesse for tandbehandling, og ønsker du træning i avanceret tandbehandling og oral og maxillofacial kirurgi? Eller er du kirurg og ønsker træning i de orale og maxillofaciale operationer? Så er dette uddannelsesforløb noget for dig.

Programmet er udviklet som en overbygning på TandDyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry (LEVD), men kan sagtens følges som et selvstændigt forløb.

Underviser er Jens Ruhnau (Dyrlæge, Specialdyrlæge i veterinær odontologi, EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry, Dipl.EVDC). Andre undervisere kan blive inviteret til specielle emner. Hvis det er tilfældet, vil underviseren altid være på Diplomate niveau.

Programmet består af tre moduler på hver tre dage og en dag med eksamen, i alt 10 dage. Undervisningsmodulerne er støttet af hjemmeopgaver, som deltagerne skal lave mellem de enkelte moduler. Der må påregnes en del timer til denne ”lektielæsning” hjemme.

Hjemmeopgaverne er obligatoriske og skal alle godkendes, inden kandidaten kan få lov til at gå op til eksamen.

Kursusprogram 2021-2022:

Ret til ændringer forbeholdes.

Module A: October 6th – 8th 2021

Theory

 • Advanced orthodontics
 • Prostodontics
 • Advanced root canal therapy with powered equipment; rotating files and burrs
 • Apicectomy and hemisectioning
 • Pedodontology

Practicals

 • Active appliances; brackets, powerchains and wires          
 • Preparation for crowns, impression made
 • Surgical root canal therapy (apicectomy) and hemisectioning

Module B: January 10th – 12th 2022

Theory

 • Dental luxations/avulsions
 • Jaw fractures and symphyseal separations
 • Oral and maxillofacial tumor and neoplasia
 • Surgical approach to treat oral neoplasias
 • Ethical considerations in veterinary dentistry and maxillofacial surgery

Practicals

 • Fixation of luxated/avulsed teeth, jaw fractures and symphyseal separations using non-invasive techniques
 • Maxillectomies and mandibulectomies, tumor resection

Module C: March 28th – 30th 2022

Theory

 • Diseases of the salivary glands
 • TMJ dysplasia and open mouth jaw locking
 • TMJ resection
 • Developmental oral defects
 • Congenital cleft lip-/palate
 • Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS)

Practicals

 • Ressection of mandibular and sublingual salivary and the parotid glands
 • Partial resection of the coronoid process and the zygomatic arch
 • Surgical correction of BOAS

Exam: June 15th 2022

Hjemmeopgaver

To obligatoriske hjemmeopgaver skal, inden for en given deadline, afleveres og godkendes, for at man kan godkendes til at gå til eksamen.

Liste over hjemmeopgaver:

 • Efter modul 1: Behandlingsstrategi for malokklusionspatienter. 500-1.000 ord, mindst fem referencer.
 • Efter modul 2: Behandlingsstrategi for patienter med orale tumors. 500-1.000 ord, mindst fem referencer.

Hvis en deltager ikke møder til et modul, skrives i stedet en afløsningsopgave efter kursuslederens instruktioner til aflevering inden en given deadline.

Man skal have deltaget i mindst to moduler for at kunne gå til eksamen. Mangler man ét modul, skal afløsningsopgaven desuden være godkendt.

Om eksamensdagen

Eksamen afholdes på én dag. Den er delt i en teoretisk del om formiddagen og en praktisk del om eftermiddagen.

Den teoretiske del er 20 multiple choice-spørgsmål, som skal besvares indenfor en time.

Den praktiske del er en 5-timers eksamen, hvor en række procedurer skal udføres på kadavere.

Til den praktiske del stilles en dental unit med low-speed håndstykke, high-speed turbine, 3-funktion sprøjte og ultralydsscaler til rådighed for hver deltager. Deltagerne medbringer selv alle materialer, bor, vinkelstykker, håndinstrumenter, loupes og andet udstyr man ønsker for at kunne udføre de procedurer, som der er blevet undervist i under uddannelsen.

Der vil være en række tandrøntgenstationer, deltagerne skal deles om.

Det kræver 50 % score at bestå både den teoretiske og den praktiske del. Begge dele skal bestås hver for sig, for at eksamen er bestået.

Der vil ikke være nogen re-eksamen, men deltagere, som ikke består, vil kunne købe plads til en fremtidig eksamen og forsøge én gang til.

Deltagere, som består eksamen, vil modtage et diplom fra TandDyreklinikken som bevis på at have opnået TandDyreklinikkens Level of Excellence in Oral Surgery.

Deltagere, som følger modulerne, men ikke består eksamen, vil få et certifikat for deltagelse i hvert enkelt modul.

Betaling

Pris: DKK 57.000 (+ moms).

Prisen inkluderer undervisning, udleverede noter, lærebog (Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and cats, Verstraete, Lommer og Arzi), fortæring i forbindelse med undervisningen og eksamen.

Depositum på DKK 17.000 (+moms) betales senest to uger efter registrering.

Resterende kursusafgift (DKK 40.000) betales senest seks uger inden kursusstart (modul a).

Hvis man ønsker at betale i to rater, skal første rate (DKK 20.000) betales senest seks uger inden kursusstart (modul A), og anden rate (DKK 20.000) betales i januar 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!​

Nyhedsbrevtilmelding

Tilmeld dig og vær sikker på, altid at være blandt de første til at høre om vores kurser og arrangementer.